• Twitter
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS

Selasa, 20 April 2010

Kidung Pitra Yadnya
WAWU SEDA
(Sronca=Guru-Lagu tan Manggeh)

1.Tungtung nieng sunia sara prih,
Pengpeng tayania satata,
Tatasania yata pengpeng,
Prih rasania sunieng tungtung

2.Msat nirang manmata sunia marga
Prastista munggwing rata mega waha,
Ikang watek dewata pada ngiring doh
Haten manonton alawan maha rsi.

NANGININ LAYON
Girisa = 000/000/---/--0/000/0 = 16

1.Atha sedeng ira mantuk,
Sang sura laga ring hayun,
Tucapa aji wirātān,
Kāryācā nangisi weka,
Pinahajeng ira laywan,
Sang putra nala piniwa,
Pada litu hajeng anwam,
Lwir kandarpa pina telu.

2.Lalu laran niran asasambat,
Putranira pejah,
Laki bini sira sumungkem,
Ring putra lara kinusa,
Ginamel ira ginantikang,
Laywan lagi ginugah,
Inutus ira masabda kapwa
Ajara bibi aji.

3.Hana kaleheng ikang sih,
Yan tunggal kita pejaha,
Kita tiki katingalyus,
Ndyanung panglipura lara,
Syapa tiki palarengkwa,
Muktyang rajya sumiliha,
Ri hilangi tanayang kwadhung,
Ngwang yenaka kapejaha.

4.Nawuwus sira masasambat,
Karwa stray pengalume,
Inari wuwu tkap sang,
Pandawatmaja malara,
Pinahayu kinabehan sampun,
Purnna rinuruban,
Inayut i pajang lek,
Munggwing pancaka gineseng.

NYIRAMANG LAYON
Sronca=Guru-Lagu tan manggeh

1.Ya matangnya haretu haywa soka,
Purihing janma kita nira wasana,
Si hurip kadi mega lahru,
Rinarah ning pati pawakan samira.

2.Taya mulaniking haneng triloka,
Sakareng tawamwah mareng habawa,
Ndyata marma niking hurip katresnan,
Tuhu yawat krettaken katon hanitya.

Girisa = 000/000/---/--0/000/0 = 16
1.Bala ugu dina melah
manuju tanggal sasih,
Pan Brayut panamaya
asisig adyus akramas,
Sinalinan wastra petak
mamusti madayang batis,
Sampun puput maprayoga
Tan aswe ngemasin mati.

2.Ikang layon ginosongan
ne istrine tuhu satya,
De pamayun matingkah
Eteh-eteh parattra,
Toya hening pabersihan
Misi ganda burat wangi,
Lengis pudak sategal
Sumarganda merbuk harum

3.Pusuh menuhe utama,
Malem sampun macawisan,
Tekaning edon intaran,
Bebek wangi lengis kapur
Monmon mirah widusara
Waja meka panca datu
Don tuwung sampun masembar
Saikapa kalawan taluh.

4.Buku-buku panyolasan
Pagemelane salaka
Kawangene panyelawean,
Gegalenge satak seket
Sampun puput pabersihan
Winiletang dening kasa
Tikeh halus wijil jawa
Lante maulat penyalin.

5.Tatindihe sutra petak,
Rinuruban dening kasa,
Anak putunya ngabhakti,
Ibunya munggwing ayun,
Ginosongan layon,
Kidunge mewanti wanti,
Bedil kulkul tankarengwan,
Gong gambang gender lan angklung.

6.Sanggar tawange bantenin,
Sapalinggihan pabaktyan,
Bedog pipis lan sangsangan,
Salang mute salang pipis,
Sada luwih lan ukur mas,
Cacanden lan ulap ulap,
Angenan mapucuk manik,
Suci katur ring bhatara.

7.Pepek aturane genep,
Pisang kembang pisang jati,
Bebek katur ring Bhatara,
Pinda lan bubuh pirata,
Toya pangentase buatang,
Pangelebe mas leyaran,
Ulantangane sumandhi,
Sampun puput pabersihan

MAS KUMAMBANG
1.Dina ayu,
nyiramang layone mangkin
Tirtha ning suci pawitra
Tirtha panglukatan suci
Nyuciang sekancan mala

2.Sapta Sindhu,
Tirtha kalintang utami
Godawari miwah Gangga
Narmada mwah Saraswati
Nglebur sarwa papa klesa

3.Tirtha Srayu,
Sindhu Yamuna nyangkepin
Sapta Sindhu mautama
Tirtha pawitra lintang suci
Nglukat duka papa dosa

4.Mogo rahayu,
atma sarirane mangkin
Risampun masucian
Mawastra sami suci bersih
Mogi polih margi sorga

5.Uduh ratu,
Dewa dewi makasami
Suryaning mwah picayang
Margi becik atmane niki
Ampurayang dewa ampura

6.Brahma Wisnu,
Iswara Dewa Trimurti
Hyang Yama mwah Kingkara
Icen atma margi becik
Ko sorga utawi moksha

MEMARGI KESETRA

INDRAWANGSA
OO-/--O/O-O/-OO

1.Mamwit Narendratmaja ring tapowana,
Manganjali ryagraning indra parwata,
Tan wi smerti sangkan ikang hayun teka
Swabhawa sang sajjana rakwa mangkana

2.Mangkat dateng toliha rum wulat nira
Sinambaying camara sangkaring geger
Panawanging mrak panangis nikung alas,
Erang tininggal masaput saput hima.

3.Lunghang lengit lampahira ngawetana,
Lawan sang erawana bajra naryama
Tan warnanen desa nikang kaungkulan,
Apan leyep muksah sahinganing wulat.

4.Bhawisyati meh datengeng suralaya,
Graha dinaksatra kabeh pada krama,
Tejomaya purwa kadatwaning langit,
Pamuktyaning janma sudhira subrata.


5.Taranggana aditya sasangka mandala,
Alit katonanya sakeng swa manusa,
Ageng iwa mangkana deni doh nika,
Katon sakeng madyapada ngulap-ulap

6.Wintang lewih litya leyep tininggalan,
Ruhurnya sakeng sasiwimba karana,
Sadohning aditya sakeng niskara
Kadoh nikang bhumi sakeng diwakara

Swandewi
OOO/OOO/OOO/OO
1.Prihen temen dharma dumaranang sarat
Saraga sang sadu sireka tutana,
Tan artha tan kama pidonia tan yasa,
Ya sakti sang sajjana dharma raksaka,

2.Sakanikang rat kita yan wenang manut,
Manupa desa prihatah rumaksa ya,
Ksayanikang papa nahan prayojana,
Jana nuragadi twin kapangguha

3.Guha peteng tan mada maha kasmala,
Mala diulannya mageng maha wisa,
Wisata sang wruh rikanang jurang kali,
Kalinganing sastra suluh nikang prabha.

4.Prabhanikang jenyanan susila dharma weh
Maweh kasidhian pada mukti nirmala,
Mala millet tan pamantuk mangkin maring
Maring wisesang yasa sidha ta pasa.

5.Pasang putih tulya niking mala angliput,
Luput sirang sadhu yaken pasang tuju,
Tujung sukangke mamunuh taman mulih,
Mulih maring moksa lepas rikang mulih.

Aswalalita
OOO/O-O/-OO/O-O/-OO/O-O/-OO/OO = 23
1.Athari mulih nirang nakula salya rancakari sukskang hati tenyuh,
Umarih arih gupenira nareswari, prihatin osahange salume,
Swang agigu tan saka wedi nireng pati, sedenga sang narendra pejaha,
Hela hela tan wareg silihasih, dumeh drawa niluh nira nara wata.

2.Hatining akung rika tanalaran tumona rinaras niran milu lenggeng.
Putus sariris marang gana sumar tenyuh salahase gelung nira mure.
Anusupa paksaning kadang awas.
Wurung hali halin liring nira nalek.

3.Atharipejah nisang prawara somada tatanayan tekep sinisutha.
Mangkin aparek Jayadrata tekap sang Arjuna Wrekudara ngurek amuk.
Irika Sakorawa ngrebut angembuli saraware sang Arjuna nase.
Maka muka sang Dwijendra Krepa Salya Karna guru putra len kurukula.

4.Pada teka saha sang udanaken warastra para yoda ring kurukula.
Maka hulu sang Srutayuda pejah dinanda rigada Wrekodara nasa.
Mapulih ikang Srutayu lawan Ayutayu dirga ring ayu.
Ya ta dinuman warastra pada mati denira sang Arjuna pamanahi.

Sikarini
O--/---/OOO/OO-/-OO/OO = 16
1.Kurang sang wang nisreyasa,
Sira ta tan sidhi riwlah,
Ndatan puja tan yoga,
Rigenep ira nis bawa sada,
Luput saking bawa krama

2.Acintya numpak ring taya
Matapakan baskara wulan
Ika lwir sang lina dika sama
Lawan moksa karana
Nda sang sipta sing solah
Ya juga lamun nirmala sada
Prasida moring tanana
Kaluputing wahyu wibawa

NGENTAS LAYON

1.Omkara stuti ngurakang santun,
Krepu kanakane,
Mwang dupa dipa sumirit,
Watek gandarwa parum,
Kadi tinuduh denya harum,
Dadya sinahuran puspa,
Prasida amoring cupu,
Dadya lukat tan pamala,
Amuji rahaden bhima.

2.Sri Dewi Kunti mwang Dharmasunu,
Prasamata mangke,
Nararyyarjuna siraki,
Nakula Sadewa iku,
Samya musti sekar harum,
Wus siniratan maka rwa,
Dening Hyang amertha iku,
Sanjiwani ngaranya,
Puput kang yoga malukat.

MENDEM LAYON

Sronca=Guru-Lagu tan manggeh
1.Hanung putusen matapeng pratiwi,
Saksat pireng jroning garbha hibunta,
Ri huwus diwasa siram tu,
Kopakara pinra tisteng sadhaka.

2.Hanung sirang ngetwang muliha,
Pepengen swagatinta kottama,
Sangkanta huni yeka hulati,
Parama sunya suksma nira sraya.

ADRI
1.Widyadara presama tumurun,
Mapagin atmane,
Watek nawa sanga sami,
Tatabuhane gumuruh,
Suling rebab mwang celempung,
Preret warap sarine
Gong gambang angalun alun
Guntang kumarincing karengwan,
Curing munya kakelentingan.

2.Sinambut atmane sang putus,
Inunggahang mangke,
Ring jempanan tuhu ngrawit,
Mangring ring sutrane wungu,
Hararab bang ijo murub,
Kalasannya sutra jingga,
Asampir paparan halus,
Cinerancanging kamala,
Humurub kenyar komala.

3.Widyadara presama angrubung,
Amundut kabeh,
Pada papadon rumihin,
Tatabuhane anglangun,
Sopacara munggwing ahyun,
Angresing hati polahe,
Swaraning gumpit anglangun,
Curing rebab kapacia,
Guntang munya kaklentingan

SWANDEWI
1.Niking pasambat rikita dulur lumuh,
Cihnan asih ksamaken yadin salah,
Matangnya tan wruh ri asojara dama,
Amoga sigra teka lingku ring kita.

2.Manut sakarmanta kitastu rahayu,
Mulih ngusir sunya taman alengenu,
Luput rikang papa samukti nirmala,
Dateng alungguh rikanang sura laya.

NGESENG LAYON

SRONCA
1.Awtan denta pageh sira matapeng hapuy,
Teling juga tapan ta haywa lenga,
Hikid ngersalo kanku ri kita,
Hapan kita janma henget janmanta.

2.Ah haywa hakweh ujar wong rengenta,
Denta pnedta panta ring hyang apuy,
Hapanca ya kukus marganta purna,
Hangungsi hasalta duk dadi janma.

3.Sampun Hyang madan apjah msat hyang atma,
Sadyot ngrenti pinaka marganing pralina,
Nistresna tarya hinidep tayan kapanggih,
Swang lampwa ambeki rikawalya Bhawacakra.

AJI KEMBANG
1.Sang atapa sakti bhakti,
Astiti purwa sangkara,
Yan mati mahurip malih,
Wisesa sireng bhuwana,
Putih timur abang wetan,
Rahina tatas apadang
Tistining jaya kamatyan,
Mapageh ta samadira.

2.Ngulun ngadeg ring natar,
Kama jaya cinintanya,
Sang atunggu paraweyan,
Mawungu makarab karab,
Ilanganing dasa mala
Ametang gangga asuci,
Mapunggel rwaning wandira,
Pinaka len pernahira.

3.Yan sampun sira araup,
Isi nikang kundi manik,
Anut marga kita mulih,
Yan sira teka ring umah,
Tutug aken semadhinta
Sapangruwat sari ranta,
Isi nikang pengasep,
Kunda kumetug samidanya.

4.Wewangen dadi tembaga,
Rurube kang dadi emas,
Arenge kang dadi wesi,
Awune kang dadi mega,
Yeh iku dumadi hujan,
Tumiba ring merca pada
Yeh iku dadi amertha.

5.Kukuse Sang Hyang Iswara,
Lelatu Hyang Maheswara,
Wewangen Bhatara Brahma,
Kamaligi Bhatara Rudra,
Rurube Hyang Maha Dewa,
Awune Sang Hyang Sangkara,
Arenge Bhatara Wisnu,
Ambune Bhatara Sambu.

6.Ring kunda Bhatara Siwa,
Sarining kukus Hyang Guru,
Pangleburan Dasa Mala,
Lara roga winasa ya,
Purna jati sunirmala,
Luput maring papa karma,
Sadya manggih swarga luwih,
Satya brata mangarcana.

MAS KUMAMBANG
1.Om Yama
Surya putra yukti sakti
Om Hyang Mahakala
Pangemban atmane sami
Mogi ratu sweca lugra

2.Om Yama
Suryatenaya luhur suci
Om Yama digjaya
Atma niki pedek tangkil
Sweca ratu ngampurayang

3.Uduh ratu,
Dewa Hyang Yamadipati
Oh para Kingkara
Mangda sweca tresna asih
Ring atman semeton tityang

4.Siwa Rudra,
Mahadewa tuhu sakti
Nglebur sarwa papa
Picayang margine becik
Mogi atma polih moksha

5.Om Yama
Dewaning sang atmapati
Icen tatimbangan
Ssarwa karma sang dumadi
Ampura Dewa ampura

6.Om Yama
Ampurayang tityang mangkin
Tityang bhakti dahat
Tityang bhakti pedek tangkil
Om Yama Dewa Utama

NUDUK GALIH

SRONCA
1.Menget sireng ngaran wahu purnna,
Ping sad sira pwa beda nama,
Tunggal wahu purnna rwa camara,
Katri nimareng smasana,

2.Kacatur tinibaken wang lepas,
Kaping lima risdeng taginseng,
Ri pamkas sumala hing apuy,
Yeka kengetakna haywa lupa.

3.Nguni sireng gunung malihawan,
Sinung boga sira de sang sadaka,
Ning jnana misrayeka motama
Ngka pamkas kardi hasti Wedana.

4.Kapralina sira de kang mutusa,
Tinujwaken paran sang kanta nguni,
Margeng byomantara sunia malilang,
Tkeng hunggwanan musuka sada.

RIKALA NGEREKA

SRONCA
1.Mula janma sara kita manresthi,
Nawa winddhu tkaring nawa chandra,
Sapta masa dadi manusa gatra,
Nda kitekin sarapung pinaka atma.

2.Tulya kita sarati tan hana yatna,
Nipcala ngadeg irengganing angga,
Wruh ri duhka hayuning ratadiha,
Bhawa cakra tiklania ri naksa.

3.Panca tapa kapwa pada kabukti,
Wyapakeng sari srepa buta,
Nghing kiteng bhuwana karana langgeng,
Wruh ri lina wtuning dadi janma.

AJI KEMBANG
1.Ring purwa tunjunge putih,
Hyang Iswara Dewatanya,
Ring papusuhan pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange petak,
Ring tembe lamun dumadi,
Suka sugih tur rahayu,
Dana punya stiti bhakti.

2.Ring gneya tunjunge dadu,
Maheswara Dewatannya,
Ring papusuhan perhanira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange dadu,
Ring tembe lamun dumadi,
Widagda sira ring niti,
Subhagya sireng bhuwana.

3.Ring daksina tunjunge mirah,
Sang Hyang Brahma Dewatanya,
Ring hati pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange mirah,
Ring tembe lamun dumadi,
Sampurna tur dirga yusa,
Pradnyan ring tatwa aji.

4.Ring neriti tunjunge jingga,
Sang Hyang Rudra Dewatannya,
Ring usus pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange jingga,
Ring tembe lamun dumadi,
Dharma sira tur susila,
Jana nuraga ring bhumi.

5.Ring pascima tunjunge jenar,
Maha Dewa Dewatannya,
Ring ungsilan pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange jenar,
Ring tembe lamun dumadi,
Tur sira sura ring rana,
Prajurit wetang aji.

6.Ring wayabya tunjunge wilis,
Hyang sangkara Dewatannya,
Ring limpa pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange wilis,
Ring tembe lamun dumadi,
Teleb ring tapa brata,
Gorawa satya ring budhi.

7.Ring utara tunjunge ireng,
Sang Hyang Wisnu Dewatannya,
Ring ampru pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta tembange ireng,
Ring tembe lamun dumadi,
Sudra suci laksana,
Surupa lan sadhu sakti.

8.Ring ersanya tunjunge biru,
Sang Hyang Sambu Dewatannya,
Ring hineban pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange biru,
Ring tembe lamun dumadi,
Paripurna santa dharma,
Sida sidhi sihing warga.

9.Tengah tunjunge manca warna,
Sang Hyang Siwa Dewatannya,
Tumpuking hati pernahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantesta kembange mancawarna,
Ring tembe lamun dumadi,
Gung prabawa sulaksana,
Satya brata tapa samadhi.

RIKALA MRUCUT GALIH
Sronca= Guru - Laghu tan Manggeh

Ah pitara hamwita ring gyanta ginseng,
Kaping ro ring wang sanak ta kabeh,
Kaping tri ring Hyangning smasana,
Yan wus mangkana henget gagacanta.

RIKALA NGANYUT

PUPUH ADRI
1.Sinambut atmane sang putus,
Inunggahan mangke,
Ring jampana tuwah ngrawit,
Marurub sutrane wungu,
Arahab bang ijo murub,
Kala sanya sutra jingga,
Asamir papatran halus,
Cinarang canging kambala,
Kumelap kenyar komala.

2.Widyadara prasama angrubung,
Amemunduk kabeh,
Pada papandon rimihin,
Tata bhuwana anglangun,
Sopacara munggwing hayun,
Angresing hati polahe,
Swaraning gumitit anglangun,
Curing rebab kacapya,
Guntang minu kaklentingan.

3.Sampun munggah sang atma,
Ring jampana mas’e
Aduluran pahe aris
Prawatej hyang maring ahyun
Gerebegan denya alaku
Kancit prapta maring swarga
Tumurun akweh mangrubung
Munggah maring meru wetan
Agagenteng mas komala.

PUPUH AJI KEMBANG
1.Ring wetan hana telaga
Rika ta hulun adyusa
Asalin raja busana
Anglebur awak tan porat
Hilanganing dasa mala
Sebel kandel ring sarira
Sakweh mala pataka
Kalebur ring tan hana.

2.Ring kidul hana telaga,
Rika ta hulun adyusa
Asalin raja busana
Anglebur awak tan porat
Hilanganing dasa mala
Sebel kandel ring sarira
Sakweh mala pataka
Kalebur ring tan hana.

3.Ring kulon hana telaga,
Rika ta hulun adyusa
Asalin raja busana
Anglebur awak tan porat
Hilanganing dasa mala
Sebel kandel ring sarira
Sakweh mala pataka
Kalebur ring tan hana.

4.Ring lor hana telaga,
Rika ta hulun adyusa
Asalin raja busana
Anglebur awak tan porat
Hilanganing dasa mala
Sebel kandel ring sarira
Sakweh mala pataka
Kalebur ring tan hana.

5.Ring madya hana telaga,
Rika ta hulun adyusa
Asalin raja busana
Anglebur awak tan porat
Hilanganing dasa mala
Sebel kandel ring sarira
Sakweh mala pataka
Kalebur ring tan hana.

6.Sampun ta sira abresih
Anambut raja busana
Binurating sarwa sari
Merbut harum gandaning wangi
Matur sira ring hyang guru
Sinung wara nugraha sira
Kasunganing mandi swara
Paripurna tur yowana.

RERAMON

A T M A
(ginanti)
1.Sang Hyang Atma ne kawuwus
Wenten ring sajroning urip
Ida dahat mautama
Kadi suksman Sang Hyang Widhi
Tan kahanan panca bhaya,

2.Emban antuk budhi luhur
Kahyun suci dahat hening
I tri kaya parisudha
Maka jalarane luwih
Anggen bekel Sang Hyang Atma
Mantuke ke jagat suci.

KARMA PHALA
( adri )
1.Maka bekel Sang Hyang Atma tuhu
Sarin pagawene
Ento sangu bekel mulih
Boya ja ipangan kinum
Miwah panganggene murub
Ento tuwah sangu dilemah
Makejang sing milu nutug
Disubane cening matinggal
Kasugihan kecag jumah.

2.Pianak somah nyama braya liyu
Ngateh kasemane
Pada mekelin baan eling
Disubane pada mantuk
Cening lawut pati entul
Tuwara tepuk baan margane
Angen angen ngelah liyu
Sane jati tan pa saja
Bas banget ban ngamomoang.

3.Duaning keto jalan jani ruruh
Dabdabang bekele
Ane utama kardinin
Kotaman bekel mantuk
Ngawe kasukan satuwuk
Da bas ngulah sekalane
Sekala niskala ruruh
Dasarin ban kanirmalan
Kadi ling ning Hyang Agama.

SAMSARA
(sinom)
1.Punarbhawa panumadian
Mula pakardin Hyang Widhi
Malarapan Karma Phala
Ne tuara dadi kalidin
Samsarane manumitis
Indriane sanget degul
Tan sengeh ring katatwan
Karuruban budhi paling
Tuara ngitung
Panes barane dilemah.

2.Jani cening jwa dabdabang
Apang tatas teken indik
Talin panugelan lekad
Kamoksane jati luwih
Awor ring Ida Hyang Widhi
Sepi sunia jagat luwung
Manggih kasukaan satata
Malingga ring genah suci
Terus tumus
Suka tan pawali duhka.

MOKSA
(sinom)
1.Yan sampun sida kamoksan
Tan pacang numadi malih
Tan kaiket punarbhawa
Dening sampun maraga suci
Suksmane jati luwih
Sampun rawuh ne katuju
Kasukane diniskala
Dahat langgeng kapuponin
Sawen ipun
Mamangguhang suka.

2.Yaning sampun pakayunan
Saking pituduh Hyang Widhi
Pacang manegdegang jagat
Sajroning jagate kali
Raris kautus numitis
Nabdabang mangda rahayu
Mangda krtha raharja
Sadaging jagate sami
Ne kawuwus
Awatara mautama

3 komentar:

Posting Komentar