• Twitter
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS

Rabu, 24 Maret 2010

Sronca


S R O N C A
Guru-Laghu tan manggeh

1.Hana Sira Ratu Dibya Rengen
Prasasta Ring Rat Musuh Nira Pranata
Jaya Pandita Ring Aji Kabeh
Sang Dasarata Nama Tamoli


Wenten Ida Sang Prabu Maraga Luwih, Durus Pirengang
Kasub Kasungsung Ring Jagat, Meseh Idane Ngandap Kasor.
Molihing Kapradnyanan Ring Tatwa Sami
Sang Prabu Dasarata Parab Idane Tan Pa Tandingan


2.Sira Ta Triwikrama Pita
Pinaka Bapa Batara Wisnu Mang Janma
Inaka Nikang Buwana Kabeh
Ya Ta Donira Nimittaning Janma


 Ida Wantah Ajin Sanghyang Tri Wikrama
Kanggeh Aji Ritatkalaning Sanghyang Ari Manumadi
Wantah Jaga Ngerahayuang Daging Jagate Sami
Asapunika Gumanti Tatujon Ida Mawinan Manresti


3.Guna Manta Sang Dasarata
Wruh Sira Ring Weda Bhakti Ring Dewa
Tar Malupeng Pitra Puja
Masih Sireng Swagotra Kabeh


 Lewihing Guna Ida Sang Dasarata
Wikan Ida Ring Weda Lan Bhakti Ring Hyang Paramakawi
Tan Lali Idangastawa Sang Hyang Guru ( Leluhur )
Sweca Ida Ring Sameton Idane Sami


4.Raga Dimusuh Mapara
Rihati Ya Tonggwania, Tan Madoh Ring Awak
Yeka Tan Hana Ri Sira
Prawira Wihikan Sireng Niti


 Smara Dudu Miwah Sakancan Ipun Meseh Sane Tampek
Ring Kayun Genah Nyane Tan Doh Saking Raga
Sang Asapunike Tan Wenten Ring Ida
Purusa Wikan Ring Niti


5.Kadi Mega Mangudanaken
Pada Nira Yar Wehaken, Nikang Dana
Dinanda Krepa Naya Wineh
Nguni-Nguni Danghyang Lawang Dang Hacarya


 Kadi Gulem Nedunang Sabeh
Sasamen Idane Tat Kala Micayang Padana – Dana
Jadmane Nista, Bhuta Kalaran Punika Sane Kasuwecanin
Punapi Malih Majeng Ring Sang Maraga Suci Mwah Pedanda Nabe


6.Mwang Satya Ta Sira Mojar
Ring Anak Kebi Towi Tarmresa Wada
Nguni-Nguni Yan Ri Parajana
Priyahita Sojar Nira Tisaya


 Samalihe Ida Satya Wacana
Yadyastun Ring Anak Istri Ida Tan Naanin Linyok
Punapi Malih Ring Jadma Siyosan
Sapangandikan Ida Dahat Ngyun-Hyunin


7.Sapala Sira Raksakeng Rat
Tuwi Sira Mitra Hyang Indra, Bakti Temen
Maha Eswara Ta Sira Lana
Siwa Bhakti Gineng Lana Ginawe


 Molihing Kasidan Ida Ngamel Jagat
Wyakti Ida Kantin Batara Indra Kalintang Subakti
Ida Stata Ngamanggehang Maha Iswara
Inggih Punika Bakti Ring Sang Hyang Siwa Kabuatang Stata Kakardinin.


8.Ikanang Danur Kebah
Kapna Ya Bakti Ri Sira Pranata Matwang
Kadi Mawwata Yasa Lana
Rupanian Ageng Ta Kirti Nira


 Prajurit – Prajurite Sane Masanjata Panah Sami
Maka Sami Bhakti Ring Ida Nungkul Ngalap Kasor
Sakadi Pacang Ngawewehin Kawibuhan Ida Stata.
Pakantenannya Agung Wantah Kertin Idane.


9.Jenyana Sira Suda Mawulan
Parartha Gumawe Sukaning Buwana
Saksat Indra Sira Katon
Tuhun Haneng Bumi, Beda Nira


 Pakayunan Ida Nirmala Kadi Bulan
Pararta Inggih Punika Sang Ngardi Kaliyangan Jagat
Sat Winaluya Sang Hyang Indra Ida Ri Kantenan
Sakewanten Antuk Magenah Ring Jagat Siyos Idane.


10.Ikanang Pratapa Dumilah
Suka Nikanang Rat, Ginawenia
Kadi Bahni Ring Pahoman
Dumilah Mangde Suka Nikang Rat


Prabawan Ida Sang Prabu Wyakti Dumilah
Karahayuan Jagate Wantah Kakardinin
Kadi Agni Ring Pakundan
Angabar Abar Ngawinan Kaliangan Jagate.


11.Hana Rajya Tulya Kendran
Kakwehan Sang Mahardika Susila
Ring Ayodya Subageng Rat
Yeka Kadatwan Nirang Nrepati


Wenten Pura Waluya Sekadi Kendran Utawi Swarga Loka
Tur Kebekan Antuk Sang Pradnyanlewihing Laksana
Ring Ayodya Kalintang Kasub Ring Jagate
Inggih Punika Purin Ida Sang Prabu Dasarata


12.Hayuning Swarga Tuwi Masor
De Ning Ayodya Pura Tisaya
Suka Nitya Kala Menak
Ring Rengreng Towi Ring Lahru


Kabecikan Utawi Keagungan Swargane Wyakti Kasor
Antuk Puri Ayodyane Sane Tan Pa Tandingan
Irika Stata Kahanan Ledang Ida Anake Agung
Ring Masan Sabah Pituwi Ring Masan Endang


13.Sakweh Ning Mulya Kabeh
Kanaka Rajata Len Manik Hana Ngkana
Yang Ken Untunia Maputih
Gumuyu Guyung Swarga Sor Denia


Sakancan Mule-Mulene Sami
Mas Mirah Miwah Sasocan Sami Wenten Irika
Punika Saksat Sakadi Gigin Nyane Putih
Kenyem-Kenyem Swargane Kandapan Antuk Ipun


14.Hana Tan Umah Kanake Manik
Kinuli Linga Nikang Taman Ramya
Warakania Ka Mameng – Ameng
Surap Sari Tulya Ring Meru


Wenten Punika Bale Mas Masasocan Mirah Berlian
Tur Kailehin Antuk Taman Sari Sane Ngulangunin Ati
Genah Daha Sarine Jegeg-Jegeg Malila Cita Tur Magending
Waluya Sakadi Widyadara Widyadari Ring Swarga Loka


15.Spatika Manik Ta Malahalah
Sateja Mungguing Umah Paninjoan
Kadi Gangga Saka Himawan
Rupania Katon Suteja Asri


Manik Banyune Makweh Pisan Kawentenane
Sami Makaredep Magenah Ring Bale Panggungane
Kadi Tukad Ganggane Saking Gunung Himawan
Kanten Rupanya Dumilah Ngyun-Hyunin Buat Keasrianyane


16.Suka Trepti Sang Marendra
Bukti Ikang Boga Tan Papada Dibya
Nirbaya Tan Hana Katakut
Samanta Kabeh Masa Pranata


Saha Ledang Degdeg Pikayunan Ida Sang Prabu
Muponin Kasukan Tan Patandingan Becik Nyane
Rasayang Tan Wenten Baya Tan Wenten Sane Kejejehin
Nagara Panyandinge Sami Rawuh Ngandap Kasor.


17.Sang Kekayi Sumitra
Kosalya Gara Sang Narendra Tiga
Durga Gangga Gori
Padanira Ya Surupa Dibya Guna


Dyah Kekayi, Dyah Sumitra,
Dewi Kosalya Rabin Sang Prabu Tatiga,
Bhatari Durga Gangga Gori,
Sasamen Idane Munggwing Kahayon Lwihing Gagunan.


18.Suka Sang Narendra Makuren
Dewi Nira Kapwa Yatna Yan Paniwi
Tanhana Mambekirthya
Risirang Dewi Mathut Katiga


Ledang Sang Prabu Marabyan,
Parameswarin Idane Sami Plapan Rikala Ngiring Pakayunan,
Tan Wenten Mapakayunan Iri Hati,
Munggwing Patnin Ida Adung Makatatiga.


19.Kadi Arsa Sang Maharesi
Sakteng Rag Samalen Yajur Weda
Mangkana Sang Dasarata Weh
Harsa Nira Tade Mahadewi


Kadi Kaledangan Ida Sang Resi Agung,
Teleb Ring Reg, Sama Miwah Yajur Weda,
Sapunika Taler Sang Dasarata,
Kaledangan Idane Majeng Ring Para Rabine.


20.Malawas Sira Papangguh
Masneha Lawan Maha Dewi
Suraseng Sanggama Rinasan
Alinggana Cumbana Dinia


Sampun Suwe Ida Marabyan,
Asih Kumasih Sareng Para Rabin Ida,
Lwih Rasa Patemone Sampun Karasayang,
Magelut Maharas-Haras Miwah Sakancan Punika.


21.Mahyun Ta Sira Maputra
Manaka Wetniar Wareg Rikang Witaya
Malawas Tarpana Katah
Mahyun Ta Sira Gawe Yajnya


Mapakayunan Raris Ida Mangda Maduwe Putra,
Mangda Wenten Putra Hantuk Sampun Wanah Ring Indria,
Suwe Wyakti Ida Tan Maduwe Weka,
Raris Makayun Ida Ngwangun Yajnya.


22.Hana Sira Rethyasrengga
Presasta Karenge Widagda Ring Sastra
Tarmoli Ri Yajnya Kabeh
Anung Maka Palanganak Dibhya


Wenten Ida Maparab Resya Srengga,
Kasub Kalumbrah Prajnyan Ring Sastra,
Tan Wenten Nyamenin Ring Paindikan Yajnya Sami,
Sane Prasida Mikolihang Putra Utama.


23.Sira Ta Pinet Naranatha
Mararya Yodhya Puro Hitangkana
Tatar Wihang Sira Pinet
Pininta Kasihan Sira Yajnya


Ida Sane Katuhur Antuk Ida Sang Prabu,
Mangda Rawuh Kapuri Ayodya Keadegang Bhagawanta Irika,
Nenten Tulak Ida Katuhur,
Katunas Icahin Ida Mangda Ngajengin Yajnya.


24.Sajining Yajnya Ta Humadang
Sri Wraksa Samida Puspa Ganda Pala
Dadi Brata Kresna Tila Madu
Mwang Kumba Kusa Grewretti Wetih


Upakaran Yajnyane Sampun Cumawis,
Cendana, Kayu Hasep, Sekar Miyik-Miyikan, Woh-Wohan,
Santen Empehan Minyak Wijen Ireng Madu,
Miwah Jun Muncuk Ambengan Burat Wangi Nyanyah Gringsing.


25.Lumekas Ta Sira Mahoma
Pretadi Pisacara Raksa Saminantran
Bhuta Kabeh Inila Gaken
Asing Mamigna Rikang Yajnya.


Raris Ngawitin Ida Ngwangun Homa,
Pitra Miwah Sane Siyosan Pisaca Raksasa Sampun Kamantrahin
Bhutane Sami Pada Katundung,
Sakancan Sane Jagi Nyengkalen Homane Punika.

Rabu, 10 Maret 2010

IndrawangsaINDRAWANGSA
--0/--0/0-0/-00 =12.

1.Mamwit narendratmaja ring tapowana,
Manganjali rryagraning indra parwata,
Tan wismerti sangkan ikang hayun teka,
Swabhawa sang sajjana rakwa mangkana.

Mapamit Ida Dewa Agung Putra saking alas patapan,
Raris ngaturang sembah marep kapucak gunung Indra Kila punika,
Nenten lali Ida ring pangkan karahayuane rawuh,
Swabhawan ida sang sadu wyakti sapunika.


2.Mangkat dateng tolih arum wulat nira,
Sinambaying camara sangkaring geger,
Panawanging merak panangis nikang alas,
Erang tininggal masaput saput hima.

Rawuh panangkannyane Ida mamargi, tolah tolih, manis cacingak Idane.
Kadi kahulapin oleh icamara saking munduke.
Jeritan nye imerak waluya ling ipun ihalas.
Rumasa kimud ipun katinggal , nuli masaputsaput ambubu


3.Lunghang lengit lampahira ngawetana,
Lawan sang Erawana Bajra Naryama,
Tan warnanen desa nikang katungkulan,
Apan leyep muksa sahinganing mulat.

Pamargin Idane sayan sawat, pamargin Idane nganginang.
Sareng Sang Eirawana, Sang Bajrana sane mautama.
Nenten sandang bawosang palemahan sane kahungkulin.
Sahantukan samar saru, ical sawates cacingak.


4.Bhawisyati meh datengeng suralaya,
Grahadi naksatra kabeh pada krama,
Tejo mayapurwa kadatwaning langit,
Pamuktyaning janma suddhira subrata.

Salantur ipun, hayat jaga rawuh Ida ring swargan.
Bintang teranggana miwah sane liyan liyanan, bintange sami pada masahsahan.
Mangredep ngagawokin, purine ring ambarane.
Makapikolih nyasang numadi sane lewihing babratan.


5.Taranggana ditya sasangka mandala,
Alit katonania sakeng swamanusa,
Ageng iwamangkana deni doh nika,
Katon sakeng madhya padang hulap-hulap.

Wawidangan bintang, surya bulan.
Alit pakantenannia saking manusa loka.
Ageng kawiyaktyannia punika, rihantuk doh ipune.
Pakanten saking mrecapada mangedepdep.

Minggu, 07 Maret 2010

Kidung Manusa Yadnya


KAWITAN TANTRI

1.Wuwusēn Bhupati,
Ring Patali nagantun,
Subaga wirya siniwi,
Kajrihing sang para ratu,
Salwaning jambu warsadi,
Prasamātũr kembang tawon

2.Tuhu tan keneng api
Pratapa sang Prabu,
Kesyani ruktya sajnyari,
Sawyakti yan hari Wisnu,
Nityang de hulaping ari,
Çridara patra sang katong

3.Wetning raja wibhawa
Mas mani penuh,
Makinda yutaning bahudanda
Çri Narendra Çri Singhapati,
Hujaring Mpu Bhagawanta,
Ridenira pancanana,
Bratang kapancasyan,
Hatur Hyang Dharma
Nurageng bhuh.

4.Kading kreta yuga
Swapurneng nagantun,
Kakwehan sang yati,
Sampun sama jayendrya,
Weda tatwa wit,
Kantinen de Çri Narendra,
Nityasa ngruci tutur,
Tan karaseng wiku hapunggung,
Wyara brantajnya jugul.

DEMUNG SAWIT
(bawak-dawa)

1.Tuhwatut bhiseka Nrapati,
Çri Eçwarya dala,
Dala Kusuma patrang lung,
Eçwarya raja laksmi,
Sang kula hamenuhi rajya,
Kwehing bala diwarga
Mukya sira Kryan Patih,
Sang Niti Bandeçwarya patrārum.

2.Nityaca angulih ulih amrih,
Sutrepting nagara,
Lan sang para dimantrya,
Tuhu widagda nglus bhumi,
Susandi tinut rasaning aji,
Kutara manawa mwang sastra
Sarodreti matangyan
Tan hanang baya kewuh.

3.Pirang warsa Çri Nrapati Çwaryadala,
tustãngering sana kalang diwa rahayu,
Çri Narapati Lagya gugulingan ring taman,
Ring yaça ngurddha hangunggul,
Yaya miçreng tawang,
Tinumpyatak inukir,
Kamala kinanda kanda,
Langu hinupacareng santun.

4.Mangemiyat kalangen ikang nagara,
Tiçoba awiyar Indra Bhawana nurun,
Kweh tang pakwana titip,
Pada kabhinawa,
Dening sarwendah linuhung
Liwar sukanikang wong,
hanamtami kaapti,
harumpukan sari sama
angrangsuk bhusananeka marum.

5.Sakuwu kuwu mangkin suka,
Ramya mahotsawa,
Munyang tabe tabehan
Sinamening gending curing,
linawu wina kinidungan
Swapitaning ratna wadhu,
Lagya nawung rasmi, Sinang
yoga dening yayah indung.

6.Hentryarsa Çri Bhupati Mulat,
Wilaçanikang wwang,
Sajalwistyarsa handulur,
Kadangnya nawung ragi,
Ramya sopacara langu,
Tut marga amijamijah,
Wruh Çri Maha Bhupati,
Nora suka madani sinawung.

7.Tan koningeng ratri henjing
Çri Narendra wus ira asnana,
Mentas asalin kampuh petak
Halus botlor açri,
Tekaning sabuk waja bresih
Panwahwa susur,
Lumekas amuja,
Munggwing maharidanti,
Ryagraning wukir-wukiran,
kinusa ring wekuntang dekung.

8.Wruh sireng tatwa samadhin
Deha çudha, sanustana
Sanghyang Sopakaranya
Huwus, nangarasmerti
Tumuli mijil Çri Narendra,
Sampun angrangsuk kaprabun,
Hadikara abhra sumunu urnabhugaçri,
Tuhu sang Çri Haridara,
Penuh tang mas manikeng bapuh.

GINADA

1.Saraswati Dewi Jnana
Dewi pamrastistha yukti
Niki bhaktane mapandes
Mangda sami nemu rahayu
Mangicalang panca klesa
Maka sami
Brahma Wisnu Maheswara

2.Lugrahin Dewa picayang
Upacara mangda suci
Brahmana Wisnu Maheswara
Saraswati, Laksmi katur
Parwati Sawitri Durga
Tresna asih
Nglebur sarwa papa dosa

3.Dewa-Dewi ring Kahyangan
Tityang sami pedek tangkil
Malarapan upacara
Mapandes mangda rahayu
Ngicalang sekancan mala
Mangda suci
Tresna asih mabraya

4.Brahma Wisnu para Dewa
Lugrahin bhaktane sami
Mangda sarwa papa klesa
Ical dosa mwah sadripu
Suci bhakti tresna bagya
Prema shantih
Mabraya saling sayangang

5.Yadnya Mapandes Punika
Ngastiti ring Sang Hyang Widhi
Tresna asih sweca lugra
Ngicalang papa sadripu
Mogi sami para dewa
Om Hyang Widhi
Sweca asih mapicayang

6.Bhaktin tityang mangkin cingak
Bhakti ayu luhur suci
Katur ring para Dewata
Siwa Brahma Mahawisnu
Parwathi Sawitri Durga
Manyuryanin
Ngicen tirtha panglukatan.

7.Mapandes nenten ma parna
Yan momo tan sipi-sipi
Ring cangkem meseh magenah
Mrupa pangan miwah tutur
Punika patut becikang
Patunain
Punika teges mapandes

8.Ganapati sane lintang
Ngetep caline asiki
Mawinan Ganesh digjaya
Ngasorang sekancan ripu
Nilarudraka kakawonang
Meseh sakti
Malarapan ngeret indria.

9.Untu sri punika patpat
Calinge taler kakikir
Lambang sadripune ical
Wicaksana jnana tumbuh
Ngasorang meseh ring raga
Ganapati
Ngasorang Nilarudraka


10.Nilarudraka ring raga
Momo cangkeme tan sipi
Punika sandang icalang
Majalaran tatwa tutur
Tuture patut resepang
Satya Widhi
Tunasin plajahan Weda

11.Tuture nguni elingang
Dewa Kala, Ganapati
Untune katatah melah
Prasida ngasorang ripu
Prasida manggihin Siwa
Dewa sakti
Hyang Siwa Om Namaswaha

12. Pirengan yukti resepang
Mapandes ngawinang suci
Yan beneh ban makta raga
Sampunang lempas ring tutur
Turu Brahma, Wisnu Siwa
Om Tri Murti
Bekel pati urip bagya.

PUPUH SINOM

1.Tatwa mapandes kidungang
Pupuh sinom sane asri
Tatwa mapandes ring satra
Satra puranane rihin
Nyihnahang tatwa ne luhur
Indik teges tatwa satra
Teges mapandes ne yukti
Tutur dumun
Ngicalang roga sarira

2.Nilarudraka ring rana
Ngasorang dewata sami
Dewa Dewi mangun tapa
Mapinunas ring Hyang Widhi
Mangda polih pawisik
Prasida ngasorang musuh
Sang Hyang Widhi mapaica
Ngicen wahyu mahasidi
Indra tuhu
Ledang ida nunas ica

3.Ganesha Gajawadana
Manut tutur sane nguni
Tutur Semaradahana
Tatwa Dewa Ganapati
Kautus Om Dewa Dewi
Siwa Brahma Maha Wisnu
Wayu Agni miwah Indra
Ngarepin mesehe sakti
Meseh tuhu
Maparab Nilarudraka

4.Sang Hyang Widhi mangandika
Mangda murug musuh sakti
Putran Ida Dewa Siwa
Biyange Om Sri Parwati
Winayaka putra sakti
Mademang musuhe tuhu
Ganapati jaya digjaya
Mamunggel caline siki
Nika tuhu
Sanjata lintang utama

5.Teges mapandes punika
Ngicalang momone sami
Malantaran simbul tatwa
Ngikir untu miwah caling
Untu sri punika sami
Calinge katatah milu
Nenem sami ne katatah
Lambang sadripu wyakti
Tatwa luhur
Pican Brahma Wisnu Siwa

6.Brahma Wisnu Maheswara
Durga Laksmi Saraswati
Lugrahin Dewa picayang
Para bhakta sane mangkin
Mapandes masuci bersih
Upacara ne rahayu
Sekancan momone ical
Kaicen Sri Ganapati
Suci luhur
Mangda ngamolihang bagya

7.Mapandes nenten maparna
Yan momo tan sipi sipi
Banggras bawos galak pisan
Ring rerama nenten bhakti
Tan bhakti ring Dewa Dewi
Mabraya tan pati rungu
Indriyane tan majangka
Dewa Dewi Hyang Trimurti
Nenten cumpu
Brahma Wisnu Maheswara

8.Teges mapandes utama
Ngeret indria maka sami
Utama cangkem punika
Mangda tan ngacuh mamunyi
Majeng ajengan ne luwih
Ngamargiang tatwa luhur
Satra Weda ne utama
Upanisad Purana sami
Nika anut
Mangda urip tresna bagya

9.Punika teges mapandes
Mangda uning Sang Hyang Widhi
Yan momo kalintang lintang
Sinah Dewa ngedoh sami
Durga Laksmi Saraswati
Brahma Siwa taler Wisnu
Nenten ledang mapaica
Yan momo tan sipi-sipi
Teges ipun
Tatwa Weda ne margiang

10.Resepang tatwa matatah
Mateges lintang utama
Mamunggel loba angkara
Papa dosa makasami
Lantaran malajahin aji
Aji sastra Weda luhur
Bhakti ring Widhi lan Dewa
Makarya anggen subhakti
Sinah rahayu
Rahayu manggihin moksha.

MAS KUMAMBANG
(pawiwahan)

1.Uduh ratu
para Dewa mwang Hyang Widhi
Cingak bhaktin titiang
Tityang matur bhakti suci
Icen tityang panugrahan

2.Om Hyang Widhi
tityang matur puja puji
Nunas mangda rahajeng
Pengantene sareng kalih
Mangda shanti kerta bagya

3.Om Hyang Widhi
antene cingakin mangkin
Wisnu Laksmi s’kala
Smara Ratih ya masanding
Bagus abra jegeg alep

4.Bagus genjing,
jegeg sih antene kalih
Ratih lan Smara
Tresna bagya kenyar kenyir
Lugrahin putra suputra.

5.Brahma Wisnu
Iswara Dewata suci
Bhakti nyabran dina
Makarya jemetang sai
Sinah shanti tresna bagya

6.Sampunan lali
nyayangang sarwa prani
Sami Wdhi ngreka
Sekancan sane numadi
Sewos karma atma tunggal

MAS KUMAMBANG
(OTONAN)

1.Brahma Wisnu,
Iswara Trimurti sakti
Icen rarene jnana
Mangda dados suputra jati
Bhakti ring Widhi lan Dewa.

2.Siwa Iswara,
ajin Om Kumara yukti
Om Dewa Kumara
Nyuciang letehe sami
Ngawenang jagate kertha

3.Dewa Kumara
putran Ida Gangga Dewi
Gangga lintang tresna
Majeng ring Kumara siddhi
Dewa rarene samian.

4.Subramanyam,
cingakin rarene mangkin
Sane kopacara
Mangda bagya ayur dehi
Lunas lanus shanti prema

5.Om Kumara,
lugrahin rarene alit
Mangda wicaksana
Ring daging pustaka suci
Weda Smerthi Upanisad.

6.Dewa Kumara
suryanin damuhe sami
Rarene utama
Mangda dados suputra jati
Asih bhakti ring Dewata.

7.Dewa Kumara,
icen rarene mangkin
Icen dirgayusa
Marerama bhakti tuwi
Paras paros sarpanaya

8.Om Kumara,
Jaya Kumara kapuji
Tityang matur suksma
Geng ampura tityang mangkin
Mogi Dewa sweca lugra.

WILAT MAYURA
(bawak)

1.Sarwi angataging sarwa sinom
Sarwi abangis ring luhur
Pangrikning semara angelur
Kasangan den lwahing waris
Sakwehing wong amemaluk
Taluktak lan jurang suarania
Anarunger talinia
Kumeroncong tibeng parangan

2.Angrerimang sang ulungun
Sang lara angundur guyu
Sang karwa lingnia kasemaran
Amawa istri kaleson
Dadya ta amuwuhing angrawit
Sasolah ira sang arum
Sang kakung lingnia
Duh yayi paran denkwa
Dumunung sakeng laras ta

MADWIJATI
(rara-wangi)

Nihan polahing sang tatas wiku,
Nawang bhumi langit
Dija ento warangane
Punika tegakan wiku
Wulan surya lawan wintang
Sampun kawasne ring langit
Endi pamating ipun
Mwang riuriping banyu asri.

PUPUH ADRI

1.Om Ksama pujaning hulun,
Yan ati wimuda
Pralanggya sungapamuji
Ripada sang hyang sinuhun
Tan pamatra tan pasantun
Hina rikaya wak manah
Nging sradha bhakti panungsung
Nugraha ring nis sahaya
Wineh saluwir ning sinandya.

2.Tuhun ring wang budhi sadhu
Nis sangsaya muja
Rikita hyang maha suci
Witning sahanan tumuwuh
Maka anggo pasuk weta
Nresti samasta bhawana
Sangkeng prakerti ya metu
Dadya panca maha bhuta
Manah budhi ahengkara

BRAMARA SANGUPATI
( dawa )

-.Amurwa ribasa sinuksama sandining atanu
-.Wyariati saduning kalangun ndan amerih
-.Lahunira ring taman murang gati watunikang kirana
-.Lumbra wredhi rumning adrya udyana lelangon.

Kamis, 04 Maret 2010

Tri Sandhya lan Panca SembahSebagai Umat Hindu, kita selalu melaksanakan Persembahyangan baik dirumah, di Pura atau ditempat-tempat yang dianggap suci atau disucikan. Persembahnyangn dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri/perorangan atau secara bersama-sama. Sebelum melakukan persembahyangan (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) sedapat mungkin Persembahyangan diawali dengan Puja Trisandya dirangkai dengan Panca Sembah.
Sebelum menuju ketempat Sembahyang, terlebih dahulu bersihkan mulut, muka, tangan, kaki dan yang paling utama bersihkan pikiran dan hati.
Untuk melaksanakan Persembahyangan, urutannya adalah sebagai berikut :

1. Asanna ( mengambil sikap badan yang baik dengan mengucapkan mantram :

” Om prasada sthiti śarira Çiwa suci nirmalāya namah swāhā “

2. Pranayama ( mengendalikan pernafasan guna mencapai ketenangan saat sembahyang, dengan mantram ) :
-. Om Ang Namah ( saat menarik nafas )
-. Om Ung Namah ( saat menahan nafas )
-. Om Mang Namah ( saat mengeluarkan nafas )

3. Karasuddhaya ( membersihkan kedua telapak tangan )
Sucikan kedua telapak tangan dengan mantram :
a.Telapak tangan kanan ditengadahkan di atas tangan kiri dan ucapkan mantram:

” Om suddhāya mām swāhā “

b.Telapak tangan kiri ditengadahkan di atas tangan kanan dan ucapkan mantram:

” Om atthi suddhāya mām swāhā “

4.Amustikarana ( Sikap kedua tangan membentuk kerucut dengan tangan kiri menggenggam tangan kanan, kedua ujung ibujari dan telunjuk tangan kanan saling bertemu ), dilanjutkan dengan Puja Trisandhya dengan mantram :

Om bhūr bhvah svah
Tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayāt

Om Nārāyanād evedham sarvam
yad bhūtām yac ca bhāvyam
niskalañko niranjano nirvikalpo
nirākhyātah suddho deva eko
Nārāyano na dvitiyo'sti kascit

Om tvam sivah tvam mahā devah
Īsvarah Parameśvarah
Brahmā Visnuśca Rudraśca
purusah parikērtitah

Om pāpo’ham pāpakarmāham
pāpātmā pāpasambhavah
trā hi mām pundarikāksah
sabāhyābhyāntarah śucih

Om ksamasva mām mahādeva
sarvaprāni hitāngkarah
mām moca sarva pāpebhyah
pālayasva sadā siva

Om ksāntavyah kāyiko dosāh
ksāntavyo vāciko mama
ksāntavyo mānāso dosāh
tat pramādāt ksamasva mām

Om Śāntih, Śāntih, Śāntih, Om


Setelah selesai Puja Trisandhya dilanjutkan dengan Panca Sembah. Urutan sembah untuk Panca Sembah baik saat sembahyang sendiri maupun bersama-sama dengan atau tanpa dipimpin oleh sulinggih adalah :

1. Sembah dengan tangan kosong (sembah puyung). Cakupkan tangan kosong dengan ujung jari sejajar ubun-ubun, pusatkan pikiran dan ucapkan mantram :

“ Om Ātmā tattwātmā sūddha mūm swāhā “

2.Sembah dengan bunga (sedapat mungkin dengan bunga putih), ditujukan kepada Hyang Widhi dalam wujud-Nya sebagai Hyang Surya atau Siwa Raditya, dengan mantram :

” Om Adityasya paramjyotir
rakta tejo namo’stute
sweta pangkaja madhyastha
bhaskarāya namo’ stute

“ Om Pranamya bhaskara dewam,
sarwa kleśa winaśanam,
pranamyaditya śiwārtam,
bukti mukti marapradam,

“ Om Hrang hring sah parama śiwa adityāya namo namah swāha.

3.Sembahyang dengan kwangen (bila tidak ada kwangen, gunakan bunga warna warni). Ditujukan kepada Istadewata pada saat dan tempat persembahyangan. Istadewata adalah Dewata yang diinginkan kehadiran-Nya pada waktu sembahyang. Istadewata adalah perwujudan Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai wujud-Nya. Jadi mantramnya sangat tergantung dimana dan kapan persembahyangan dilaksanakan. Mantram di bawah adalah mantram umum saat Persembahyangan dilaksanakan :

“ Om nama dewa adhisthanāya
sarwa wyapi wai śiwāya
padmāsana eka pratisthāya
ardhanareswaryai namo’namah

“ Om Brahma Wisnu Iśwara Dewa,
Jiwātmanām trilokanām,
Sarwa jagat pratisthanam,
Sarwa roga wimurcitam,
Sarwa roga winaśanām,
Sarwa wighnam winasanam,
Wighnam desa winaśanam,

“ Om nama śiwaya,

4. Sembahyang dengan kwangen atau bunga untuk memohon waranugraha. Mantramnya adalah:

”Om anugraha manohara
dewa dattā nugrahakam
arcanam sarwa pūjanam
namah sarwānugrahaka
Dewa-dewi mahā siddhi
yajñangga nirmalātmaka
laksmi siddhiśca dirghāyuh
nirwighna sukha wrddhisca

“ Om Gring anugraharcānaya namo
namah swāha.
“ Om Gring anugraha manoharāya namo
namah swāha.
“ Om Ayur wrddhir yāso wrddhih,
wrddhih prajñā sukha sriyam,
dharma santāna wrddhih syāt,
santu te sapta wrddhayah.
“ Om Yāwan merau shtito dewah,
yāwat ganggā mahitale,,
candrārkau gagane yāwat,
tāwad wā wijayi bhawet.
“ Om dirghāyur astu tathāstu.
“ Om awighnam astu tathāstu.
“ Om subham astu tathāstu.
“ Om sukham bhawantu.
“ Om pūrnam bhawantu.
“ Om sreyo bhawantu
sapta wrddhir astu.

5. Sembahyang dengan tangan kosong (sembah puyung).Mantramnya:

Om Dewa suksma parama acintyāya nama swāha.
Om Sāntih, Sāntih, Sāntih, Om

Ya Tuhan, hamba memuja Dewata yang tak terpikirkan, yang maha agung. Ya Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, anugerahlahkanlah kepada hamba kedamaian.
Semoga Damai, Damai, Damai Ya yang Maha Agung.

Setelah selesai Muspa Panca Sembah dilanjutkan dengan nglungsur waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa berupa Tirtha Amertha, dengan rangkaian dan mantramnya :
-. Maketis tiga kali ke ubun-ubun :
Om Pratama suddha, dwitya suddha tritya suddha, saturti suddha, pancami suddha, suddha suddha suddha waryastu.

-. Minum tiga kali :
Om Brahma pawaka
Om Wisnu amrtha
Om Iswara jnanam

-. Meraup tiga kali :
Om Siwa sampurnaya namah,
Om Sada Siwa paripurnaya namah,
Om Parama Siwa suksmaya namah.

Setelah selesai nglungsur Tirtha Amertha, maka selesailah rangkaian Persembahyangan, selanjutnya sebelum meninggalkan tempat Persembahyangan sebaiknya tutup dengan Parama Santih.

Rabu, 03 Maret 2010

Kidung Dewa YadnyaSWASTYASTU
Ginanti

Swastyastu ne keatur,
Titiang jagi menyarengin,
Mengaturang gegendingan,
Melila cita sareng sami,
Kirang langkung atur titiang,
Sinampura sareng sami.

NUNAS LUGRA

Titiang nunas lugra ratu,
Mangugah preragane,
Doning titiang lintang dusun,
Tuara nawang kauh kangin,
Kaja kelod tuara uning,
Punika tunasang titiang,
Ring Ida Bhatara Guru,
Apang titiang tuara sisip.

MENDAK BHATARA
(wargasari)

1.Asep pejati wus katur,
Mendak Ida Bhatarane,
Peneteg lan canang arum,
Canang gantal canang sari,
Parekan pada menangkil,
Pedek sami nunas ica,
Ngadpada manyungsung,
Mengaturang palinggih.

2.Tengeran Bhatara rawuh,
Ketug lindu manggalana,
Kilat tatit kuwug-kuwug,
Dumilah ngadeg ring langit,
Raris maduluran angin,
Mangalinus maring jagat
Rempak taru rubuh,
Katibanan angin.

3.Bhatara makire tedun,
Anglayang diambarane,
Busanane sarwa murub,
Tur anunggang wyalapati,
Warnane angresing hati,
Risampun prapti ring pura,
Ancangan tumurun,
Natasang pelinggih.

4.Dibale manike luhung,
Mapanyengker ring tlagane,
Kadagingin tunjung tutur,
Tunjung bang tunjung putih,
Ring madyaning bale alit,
Ida Bhatara mabawos,
Nganggit sekar jepun,
Sekarang memargi.

MARGI LINGGAH

Margi linggah sane ketuju,
Pemargine ngaler kangin,
Rawuh maring jaba tengah,
Bhetarane sami tedun,
Malinggih ring joli emas,
Masesocan,
Sarwa mirah sane melah.

WARGA SARI

1.Purwakaning angripta rum,
Ning wana ukir,
Kahadang labuh kartika,
Panedenging sari,
Angayon tangguli ketur,
Angringring jangga mure.

2.Sukania harja winangun,
Winarna sari,
Rumrumning puspa priyaka,
Ingoling tangi,
Sampuning riris sumahur,
Munggwing Srengganing rejeng.

IDA RATU

1.Ida ratu saking luhur,
Kawula nunas lugrane,
Mangda sampun titiang tandruh,
Mengayat bhatara mangkin,
Titiang ngaturang pejati,
Canang suci mwang daksina,
Sarwa sampun puput,
Pretingkahing saji.

2.Asep menyan majagahu,
Cendana nuwur dewane,
Mangda ida gelis rawuh,
Mijil saking luring langit,
Sampun medabdaban sami,
Maring giri meru reko,
Ancangan sadulur,
Sami pada ngiring.

3.Bhatarane saking luhur,
Ngagegana diambarane,
Penganggene abra murub,
Parekan sami mangiring,
Widyadara – Widyadari,
Pada madudon dudonan,
Prebhawa kumetug,
Angliwer ring langit.

4.Dibale manike luwung,
Mapanyengker ring telagane,
Kadagingin tunjung tutur,
Tunjung abang tunjung putih,
Ring madyaning bale alit,
Ida Bhatara mabawos,
Nganggit sekar jepun,
Sekarang ke Bali.

5.Ring bale emase parum,
Linggih Ida Bhatarane,
Bale mas ngranyab murub,
Upacara sarwa luwih,
Luhure sutra putih,
Ida Bhatara mabawos,
Bawose diluhur,
Pacang turun gelis.

BRAMARA NGISEP SARI

1.Om om sembah i katunan,
Dumadak juwa keaksi,
Munggwing pangubhaktin titiang,
Diastun langkung tuna sami,
Pakirang artha wibawa,
Nista solah lawan wuwus,
Miwah banget hina budhi.

2.Mogi tan kecakra bhawa,
Titiang i katunan sami,
Nista kaya wak lan manah,
Langgeng ngulami Hyang Widhi,
Sang suksma maha acinthya,
Nirbhana siwa kasengguh,
Singidang ring tampak aksi.

NING SUCI

Ning suci bhakti sumawur,
Canang tetep pingature,
Tetep labe putih kuning,
Pametik jepun sumadi,
Jambe anom ludra tiga,
Papijitan soroh lumlum,
Gande maosari.

NGASTAWA DEWA
(adri)

1.Tembang adri pengastawa ayu,
Ngastawa Ida Bhatara,
Ngastiti Ida Hyang Widhi,
Dasa indria sami kumpul,
Panca wisayane kumpul,
Malih maring rasa sukla,
Ring putih hati manerus,
Bayu sabda idep sukla,
Anggragap pranawa sukla.

2.Egar manah ira ngesti hayu,
Ngesti Bhatarane,
Kalih Ida Sang Hyang Widhi,
Madak ica ida nerus,
Betel kangin betel kauh,
Ngulayang ka welas harsa,
Angestiang brata sadhu,
Ngesti Ida Hyang Bhatara,
Nunas sarining amerta.

TURUN TAUN

1.Turun taun sigedong sari,
Mumbul katon swarga mulya,
Langan de side nurunang sari,
Sarin mretha sarin sedana,

2.Kukus katon siputiq jati,
Margan de side siq micayang,
Muncrat mencur tirtan de kaji,
Sweca de kaji bepaica.

3.Kaji ngaturang pangubhakti,
Bhakti nunas panugrahan,
Muncar katon gedong de kaji,
Atep maniq kertha muliya.

4.Lawang emas winten sari,
Tēmbok emas becerancang,
Bepelinggihan kursi maniq,
Pengayah atep lēq natar.

MANDAMALON
OOO/O-O/-OO/O-O/O-O/OO

1.-.Stutinira tān tulūs Sinahurān paramārta Çiwa,
-.Anaku huwūs katōn Abimantānta temūnta kabeh,
-.Hana panganūgrahāngku Çadhu sākti winĩmba sara,
-.Pasupati sāstra kāstu Pangarānnya nihān wulati.

2.-.Wuwus sira Sānghyang Ĩçwara mijĩl tang apūy ritangan,
-.Wawang asarĩra katāra mangĩnditakēn warayang,
-.Tinarima Sāng Danān Jaya tikāng sara sūksma tika,
-.Nganala sarĩra sātmaka lawān warayāng wekasan.

3.-.Kretawara Sāng Danān Jaya manembāh hatĩ pranata,
-.Pinisalinān larās makuta Tan hanā kalah hālah,
-.Winara warāh sirēng aji danūr dara sāstra kabeh,
-.Kreta semayāng prayōga dadi sūksme Bhatāra Çiwa.

4.-.Sahasura sĩddha çārana parēng kesana sūnia mwah,
-.Rasa tanirāt hidēp nrepati putrā katōnanira,
-.Kadi masalĩn sarirā suka tan pabalĩk prihati,
-.Satiru tirūn kretārta sira denĩ kadhira nira.

5.-.Hanamara jānma tān pamihutang brata yōga tapa,
-.Angentul amĩnta wĩrya sukanĩng Widhĩ saha sika,
-.Binalikakēn purĩh nika lwĩh tinemūnia lara,
-.Sinakitanĩng rajāh tamahinān dehāning prihati.

PUPUH JERUM

1.Kidung pangundang ring bhuta,
Basa lumbrah pupuh jerum,
Bhuta asih Widhi asung,
Caru pasajene reko,
Genep saha upacara,
Manut warna lawan ungguh,
Sekol iwak pada bina,
Olah-olahan sadulur.

2.Pangideran panguripan,
Kangin panca putih mulus,
Kelod siya barak mungguh,
Kawuh kuning pitu enggon,
Kaje selem urip patpat,
Manca warna tengah brumbun,
Akutus panguripannya,
Babhutane manut ungguh.

3.Kangin ring angin magenah,
Kelod ring api amungguh,
Ring tanahe sane kawuh,
Kaje ring toya manongos,
Ring embange bhuta tengah,
Malih sane bilang bucu,
Manut urip lawan warna,
Tengos babhutan karedung.

4.Kaje kangin urip nemnem,
Yen ring warna rupa klawu,
Kelod kangin hurip kutus,
Nasak gedang warna kawot,
Kelod kawuh warna kwanta,
Panguripannya tetelu,
Kaje kawuh warna gadang,
Jati tunggal hurip ipun.

5.Babhutania ne kinucap,
Prete pisaca aran ipun,
Bhuta kala dengen rusuh,
Ring durgama ne manongos,
Ring alas tukad segara,
Ring pangkung pangkung kredung
Genep sami siya warna
Kang inundang sida rawuh.

6.Yan sira sampun wus nadah.
Gati prasama mewantuk,
Ngungsi unggwane swang mantuk
Aja mami gena wong,
Miwah mami gena yadnya,
Asih kumasih satuwuk,
Ngawe degdeg jagad raya,
Jane pade manggih hayu.

NGIRING MANGKIN

Ngiring mangkin tampekang
Malinggih raris mebhakti,
Mengayat ngaturang canang,
Canang sari segewan daun,
Maduluran canang gantal,
Sajeng sari,
Kukuse mengasti dewa.

MERDUKOMALA
---/OO-/O-O/OO-/O-O/OO

1.-.Ong sembahning anata tinghalana detriloka sarana.
-.Wahyedyatmika sembahning hulun, ijengta tan hana waneh.
-.Sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadi kita.
-.Sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pinahayu.

2.-.Wyapi wyapaka sarining parama tatwa durlaba kita.
-.Icchantang hana tan hana ganal alit lawan hala hayu.
-.Utpatti sthitti linaning dadi kita ta karana nika.
-.Sang sangkan paraning sarat sakala niskalatmaka kita.

TOTAKA

1.Çaçiwimba haneng ghata mesi banyu
Ndanasing suci nirmala mesi wulan
Iwa mangkana rakwa kiteng kadadin
Ring angambeki yoga kiteng sakala

2.Katemunta mareka sitan katemu.
Kahidepta mareka sitan kahidep
Kawenangta mareka sitan kawenang
Paramarta siwatwa nirawarana

TIRTA UTAMA
( adri )

1.Tirta utama lwir sandi nerus,
Icenin para damuhe,
Sane sandi mapasupati,
Penyapsap lara agung,
Salwire lara kesapuh,
Moksah hilang gelis punah,
Hala hilang leteh dudus,
Mundur kegumi kahyangan,
Tibenin tirtha utama.

2.Tirta utama sakti manerus
Paicain kaulane mangkin
Ne sandi mapasupati
Panyupatan lara agung,
Salwiring lara kasapuh
Hilang muksa maring sunya
Letuh hilang hala dudus
Katibening antuk tirta
Paican Ida Bhatara.

TURUN TIRTHA
(turun taun)

1. Nunas tirtha ring Hyang Widhi
Kalih Ida Hyang Bhatara
Tirtha suci maha sakti
Pangleburan dasa mala

2. Kawula nunas amertha suci
Ne nyiratang pinandita
Raga suci manah ening
Tetuladan para warga

NUNAS TIRTHA
(wargasari)

1.Turun tirtha saking luhur
Tirtha panca Dewatane
Brahma tirtha kamandalu
Hyang Iswara sanjiwani
Mahadewa kundalini
Hyang Wisnu tirtha pawitra
Hyang Siwa pamuput
Amertha kinardi.

2.Turun tirtha saking luhur
Ne nyiratang pemangkune
Makalangan muncrat mumbul
Mapan tirtha amertha jati
Paican bhatara sami
Panglukatan dasa mala
Sami pada lebur
Malane ring gumi.

3.Nunas tirtha pangelebur
Wangsuh pada Dewa Dewi
Tirtha suci adi luhung
Tirtha amertha jati sidhi
Panugrahan dewa sami
Brahma Wisnu Maheswara
Laksmi Uma Sambu
Nglebur malan gumi.

M I J I L

Sampun puput nunas tirtaning suci,
Trepti jaba jero bayu landuh,
Sabda lan idepe,
Ngepah muput matur pangubhakti,
Om Shanti Shanti Shanti,
Mangguh hayu teduh landuh.

KIRANG LANGKUNG

Kirang langkung hatur titiang
Sinampura Bhatara sami
Tambet titiang sane kelintang
Mangda sweca micayang rahayu
Bekelang titiang riwekas
Manumadi mengayah ring mercepada.

Puput

Geguritan LubdhakaPANGASTUNGKARA
( SINOM )

Om Swastyastu ya namah
Tityang damuh Hyang Bethari
Nulad kraman kawi sastra
Nyurat Sastra ngurit gending
Gita Lubdhaka kagurit
Nurun saking Lontar Kalpa
Kardin Mpu Tan Akung riin
Kirang langkung
Ledang ugi ngampurayang.

-1-

Pinaka pamungkah atur, kawitin tityang antuk pangastungkara “ Om Swastyastu”.
Tityang pinaka damuh I Ratu sane tambet.
Tityang pangkah wyakti nulad sang pangawi
Mangkin tityang nyurat sastra kanggen gita
Gita sane jagi gurit mamurda Lubdhaka
Gita niki kasurat sakeng ngetus ring Lontare
Lontar punika mawasta Siwa Ratri Kalpa
Ida Mpu Tan Akung sane ngawi lontar nika
Kirang langkung atur tityang
Tityang nglungsur geng rena sinampura


-2-

SINOM

Kacrita dawege kuna
Wenten juru boros rusit
Parab ipun I Lubdhaka
Liat salap ngresin ati
Bawos banggras dengkak-dengkik
Ten maduwe welas kayun
Morosin bojog lan kidang
Punika karyane sering
Anggen ipun
Ngupapira pianak somah.

-3-

Inggih.mangkin critayang pari indik duk riin
Daweg punika wenten juru boros rusit pisan
I Lubdhaka parab I juru boros punika
I Lubdhaka paliatne salap nyejehin gati
Yan mabawos ipun banggras setata nengkik
Akedik ipun nenten madruwe manah welas asih
Ten welas asih morosin I bojog wyadin kidang
Wantah maboros karyan I Lubdhaka saraina
Pikolih maboros anggen ipun
Ngupapira pianak miwah somah ipune.


-4-

GINADA

Nuju panglong pat belas
Tilem kapitu puniki
Semengan Lubdhaka ngalas
Ten wenten buron kapangguh
Lelasan ja ten wenten medal
Nyantos lingsir
Ten polih buron apicek

-5-

Inggih, kacrita ring kalaning panglong kaping pat belas riin.
Daweg punika nemonin rahina Tilem Kapitu
Semeng ruput, I Lubdhaka sampun ka alase
Nanging lacur, asiki nenten manggihin buron
Sampunang ja buron ageng, lelasan ja ten wenten
Raris nyantos kasanja
Jeg asiki I Lubdhaka nenten polih buron


-6-

Raris ngungsi alas wayah
Irika wenten tlaga asri
Tunjungnyane manca warna
Toyane nirmala tuhu
Irika ipun maka sanja
Lacur pisan
Nenten wenten buron prapta

-7-

Punika mawinan, raris ipun ngungsi alas sane sripit
Ring alase punika, wenten telaga asri pisan
Toyan tlagane punika ening nirmala wyakti
Irika raris I Lubdhaka ngintip buron maka sanja
Nanging lacur pesan
Irika taler, jeg asiki ten wenten buron rawuh


-8-

Lubdhaka raris ngrenggeng
“Yee ne suba nyaluk wengi
Yening mulih cadang macan
Ngebog dewek sinah aluh
Paling melah dini nginep”
Raris gelis
Ipun ngrereh genah pules

-9-

Raris I Lubdhaka ngrenggeng jeroning ati
“Yeh………sing mrasa ne dong suba sanja gumine
Yen jani mulih, sinah I dewek di jalan kacadang I macan
Sawireh peteng, pedas I macan aluh ngebog I dewek
Ah.paling melah I dewek lakar nginep dini“
Puput ngrenggeng raris
I Lubdhaka ngrereh genah sirep sane becik


-10-

SINOM

Ring sisin tlaga punika
Taru bila ageng mentik
I Lubdhaka mongkod bila
Di carange ipun ngesil
Ring sampune nyaluk wengi
I Lubdhaka arip tuhu
Manahnyane ngancan jejeh
Prade nyeriet akedik
Janten sampun
Runtuh nengkayak ring tanah

-11-

Inggih…kacrita ring sisin telaga punika
Irika mentik taru bila asiki ngrempayak ageng
Raris ipun munggah ring taru bila punika
I Lubdhaka mangesil ring carang taru bilane
Kacrita ring sampun nyaluk wengi jagate
Raris ipun arip ten sida baan nanggehang
Metu raris manah I Lubdhaka ajerih pisan
Sane kajejehin I Lubdhaka, yan akedik nyriet
Sampun janten
Ring pertiwi runtuh lung maplisahan


-12-

GINADA

Mangda kiyap tan mangoda
Daun bilane kapikpik
Kasintungang ring telaga
Ical raris kiap ipun
Marawat ring jroning manah
Solah ipun
Maboros ten welas arsa

-13-

Raris mangda ipun nenten kaliput olih arip kalintang
Raris I Lubdhaka mikpik daun bila punika
Daun bilane kasintungang ring telagane saka siki
Punika mawinan raris ical aripne I Lubdhaka
Tan pasangkan, raris marawat-rawat ring manah ipun
Sane marawat solah ipun
Solahe maboros ten madruwe welas asih


-14-

Lubdhaka raris ngrenggeng
“Yen keneh-kenehang jani
Solah dewek jele pesan
Ngawe sengsara satuwuk
Mamati-mati setata
Uli jani
Dewek suwud himsa karma “

-15-

Raris I Lubdhaka ngrenggeng jroning ati
“ Yen keneh-kenehang jani solah I dewek ane suba-suba
Sujatine jele pesan solah I dewek maboros ento
I dewek tuwah ngawe lara duhkita dogen
Gegaen i dewek setata tuwah memati-mati
Paling melah uli jani
I dewek lakar suwud nyalanang Himsa Karma “


-16-

Daun bilane kapulang
Nyantos mabejug makeh pisan
Marupa lingga sekala
Tan karasa semeng ruput
Tedun gegeson I Lubdhaka
Raris gelis
Budal ka pondok matalang

-17-

Inggih…raris kacrita daun bila sane kapulang olih I Lubdhaka ring telaga punika
Daun bila sane kapulang akeh pisan nyantos mabejug ring telagane
Bejugan daun bilane ring telaga punika nyantos marupa lingga
Ten karasa saget sampun semengan jagate
Raris gegesonan Lubdhaka tedun sakeng taru bilane
Tur raris gelis
I Lubdhaka budal nenten makta punapa-punapi


-18-

GINANTI

Somahnyane nyanggra alus
“Manah tityang inguh pisan
Ibi beli nenten prapta
Napi ke ngawinang beli ?
Napi beli mangguh baya
Ledang dartayang ne mangkin“

-19-

Somah I Lubdhaka ring pondok nyanggra antuk bawos banban
“Inggih beli..manah tityang sakeng ibi paling.
Santukan beli sakeng ibi.. ten wenten budal
napi ke mawinan Beli nenten budal ?
napi ke Beli mangguhang baya ring alase ?
mangda ledang Beli nartayang, indik Beli sane sujati ring sikian titiang “.


-20-

Lubdhaka manyawis alus
“Tumben lacur pesan Beli
kasanja sing maan apa
peteng tusing bani mulih
jejeh cadang macan galak
duwur kayu Beli ngesil

-21-

I Lubdhaka raris nyawis taler antuk bawos alus banban
“Adi..tumben jani lacur pesan Beli maboros
Nganti ka sanja abesik tusing maan buron
Suba peteng, jejeh pesan beli mulih ka pondok
Beli jejeh, dijalan cadang macan kabinawa
Lantas Beli nginep di alase, di punyan kayune ngesil“.


-22-

Sing sirep beli duk iku
Mangenehang solah beli
Morosin buron setata
Tuah ngawe sakit ati
Ibi beli masemaya
Suwud solah Himsa Karma

-23-

Ditengah alase beli tusing nyidayang pules
Beli sing pules sawireh ngenehang solah beli ane suba-suba
Beli setata maboros, tuwah memati-mati
Solah beli ento tuwah ngawe sakit ati dogen
Ento krana beli duges ibi suba masemaya
Beli masemaya suwud ngambekang solah mamati-mati.


-24-

SINOM

Sane istri ngucap suksma
Reh rabine kenak prapti
Salanturnyane Lubdhaka
Maboros ten kantun malih
Maabyan karyane mangkin
Bawos banggras nenten kantun
Solah nenten brakapakan
Ngawe ledang kadang wargi
Asih asuh
Maring damuh Hyang Bethara

-25-

Sane istri matur suksma ring Ida Hyang Widhi Wasa
Antuk rabine ten mangguh baya kenak rawuh
Inggih…carita I Lubdhaka salanturnyane
I Lubdhaka nenten kantun maboros kadi riin
Sane mangkin karyan ipun wantah maabyan
Yan mabawos ipun nenten kantun banggras
Solah ipune taler stata ngardi ledang wargi
Asih kumasih
Ring salwiring damuh Ida Hyang Bathara sami.


-26-

SEMARANDANA

Crita I Lubdhaka mangkin
Sampun lingsir sungkan raat
Ngeruguh ipun mabawos
“Uduh cening pianak bapa
Bapa sing sida naanang
Bapa tiben gering agung
Mirib suba panemaya“.

-27-

Inggih…lantur caritayang indik I Lubdhaka
Sane sampun wreda tur sungkan raat pisan
Raris ipun mabawos sada ngruguh
“Uduh…cening pianak bapa ajak makejang, niiing.
Bapa tusing pesan nyidayang naang sakite
Sawireh sakit bapa ane jani kaliwat raat pesan
Mirib suba panemayan bapa ngalahin cening jani“


-28-

Puput mabawos ngeringih
Raris padem I Lubdhaka
Panakne sinami repot
Ngaben nyekah manut dresta
Sampun puput kaupakara
Atman I Lubdhaka lantur
Ngungsi genah ring niskala

-29-

Inggih, sapupute I Lubdhaka mabawos sada ngruguh
Raris malecat pramanan I Lubdhaka
Maka sami pianakne gupuh nyawisang upakara
Layon I Lubdhaka kaabenang lantur Nyekah
Sesampune puput layonne kaupakarain
Inggih critayang indik pmargin atmannyane
Atman Lubdhaka ngungsi genah ring niskala


-30-

Atman I Lubdhaka raris
Rawuh maring marga sanga
Atman ipun bingung bengong
Ten uning dija pamarga
Raris rawuh cikrabala
Ngresin ati ngoros ipun
Katur ring Hyang Suratma

-31-

Inggih,kacrita lantur atman ipun I Lubdhaka
Atman I Lubdhaka rawuh ring marga sanga
Ring teleng marga sanga atman I Lubdhaka bingung
Atman I Lubdhaka ten uning ring genah dija jagi katuju
Ring kalaning punika raris bala cikrabala rawuh
Cikrabala kabinawa pesan raris ngoros atman I Libdhaka
I Lubdhaka raris katur ring Ida Sang Hyang Suratma.


-32-

GINADA

Hyang Suratma masabda
“Eh..atma nyen adan cai
Geginan caine apa“
I Lubdhaka raris matur
“Parab tityang I Lubdhaka
Jeg ngewai
Maboros karyan tityang“.

-33-

Ida Sang Hyang Suratma raris masabda
“ Eh..cai atma, nyen adan caine ?
Tur apa geginan cai di mercepada ?
I Lubdhaka raris matur nartayang raga
“ Inggih Ratu.. titiang maparab I Lubdhaka
Geginan tityang saraina
Wantah maboros geginan tityange ring mercapada


-34-

Hyang Suratma manimbal
“Yening keto solah cai
Nto madan Himsa Karma
Mamati-mati satuwuk
Jani sandang dosan iba
Satus warsi
Kalablab di kawah nraka“

-35-

Ida Sang Hyang Suratma malih masabda
“Eh Lubdhaka...yen saja keto solah cai ane sujati di mercapada
nto cai ngambekang ane madan Himsa Karma
cai masolah mamati-mati, nto solah jele pesan
nah… ane jani sandang dosan ibane
satus tiban makelonne
cai patut kalablab nandang lara dikawah neraka”


-36-

DURMA

Cikrabala ngoros atman I Lubdhaka
Katigtig sapanjang margi
Surapsara prapta
Melanin atman Lubdhaka
Cikrabala erang gati
Matandang wirang
Metu yuda rames gati

-37-

Raris atman I Lubdhaka kaoros olih cikrabala sami
Sapanjang margi atman I Lubdhaka katigtig
Daweg punika raris rawuh Surapsara akeh pisan
Raris Surapsara maka sami melanin atman I Lubdhaka
Tan sipi erang cikrabala sami nyingak pidabdab Surapsara asapunika
Raris cikrabala sami manangkepin
Punika mawinan metu raris yuda sane rames.


-38-

Kasuwen-suwen kasor sang cikrabala
Surapsara budal gelis
Ngayot I Lubdhaka
Katur ring Ida Sang Hyang Siwa
Hyang Yama duka pisan
Tur gegesonan
Ngungsi Hyang Siwa Pramangkin

-39-

Sampun suwe mayuda, raris sang cikrabala kasor
Raris gelis para Surapsarane sami budal
Atman I Lubdhaka kagayot ring jempana emas
I Lubdhaka raris katur ring Ida Sang Hyang Siwa
Nyingak indik punika Ida Sang Hyang Yama duka pisan
Raris Ida gegesonan
Ngungsi genah Ida Hyang Siwa ring Siwa Loka


-40-

PANGKUR

Hyang Yama raris masabda
“Inggih Ratu sane ngawi awig gumi
Ayu ulah ayu pangguh
Ala ulah ala kecap
I Lubdhaka corah polih linggih ayu
Ratu nguwug awig jagat
Janten tulad damuh sami“

-41-

Ida Sang Hyang Yama gelis mawecana natasang
“Inggih Ratu Hyang Siwa...Ratu sane ngawi awig-awig ring jagate
sira masolah becik polih linggih sane becik
prade masolah kawon polih linggih sane kawon
nanging I Lubdhaka skala solah ipun corah mangkin icen Ratu linggih becik
yan asapunika indike… I Ratu sane nguwug awig-awig
Sampun janten panjake nulad pamargin Ratu kadi asapunika”


-42-

PUCUNG

Dabdab alus
Hyang Siwa raris mawuwus
“Dewa Hyang Yama
Unduk Lubdhaka ne yukti
Jani ingsun
Manartayang apang seken

-43-

Dabdab alus wyakti
Ida Sang Hyang Siwa raris mawecana
“ Uduh…….Dewa Bethara Yama
Apa unduk I Lubdhaka sane sujati di jagate
Ane jani manira
Nto lakar dartayang manira apang pastika


-44-

Tilem pitu
Panglong ping pat belas iku
Nira ngelar yoga
Yoga bratha Siwa Ratri
Daweg iku
Lubdhaka sareng mayoga

-45-

Ring kalaning Tilem Kapitu
Daweg punika nemonin pangelong kaping pat belas
Kalaning punika nira ngelar yoga semadi
Yoga ne gelar nira duk nika madan Yoga Siwa Ratri
Raris daweg punika
I Lubdhaka sareng mayoga ngajak nira.


-46-

Janjin ingsun
Damuh mayoga duk iku
Kalebur dosannya
Dosan I Lubdhaka sami
Sida lebur
Antuk ngelar Siwa Yoga

-47-

Manira masemaya
Asing damuh sane ngelar yoga duk panglong ping pat belas Tilem Kapitu punika
Asing dosane sida kalebur
Raris salwiring dosan I Lubdhaka maka sinamian
Maka sami kalebur
Santukan I Lubdhaka daweg punika sampun ngelarang Yoga Siwa Ratri “.


-48-

GINANTI

Hyang Yama raris mawuwus
“Indik I Lubdhaka riin
Tityang sampun tatas pisan
Wantah magadang awengi
Dados kaucapang mayoga
Dija mungguh indik niki“

-49-

Wawu asapunika bawos Ida Sang Hyang Siwa raris Ida Sang Hyang Yama mawecana
“ Inggih Ratu Hyang Siwa....punapi indikm solah I Lubdhaka dumun
Solah ipun tityang sampun uning maka sinami
I Lubdhaka duk punika wantah magadang
Ipun wantah magadang, dados ratu mawosang ipun mayoga
Ring dija munggah indike kadi asapunika?“.


-50-

Hyang Siwa raris mawuwus
“Mangda Dewa tatas uning
Pari indik I Manusa
I Manusa sering lali
Sering lali maring raga
Taler lali maring Widhi

-51-

Raris Ida Sang Hyang Siwa nyawis antuk bawos banban
“ Dewa Hyang Yama…mangda I Dewa tatas nira jani nartayang
Sane dartayang manira indik i manusa ring mercapada
Sujatinne i manusa sering pisan lipia
I Manusa sering lipia, engsap ring raga
Tios lali ring raga taler lali ring Ida Sang Hyang Widhi


-52-

Antuk laline mangliput
Mawinan manahne paling
Sering masolah dursila
Raris nira ngicen margi
Masrana antuk majagra
Ngajahin manusa eling

-53-

Santukan i manusa kaliput antuk solah lali
Punika sane ngawinang manah ipun setata paling
Antuk manahe paling raris ipun seringmasolah ten patut
Mangda nenten paling raris nira ngicen pamargi
Pamargine sane patut kamargyang inggih punika majgra kala Siwa Ratri.
Tetuwek majgra ngajahan I manusa mangda setata eling, eling ring raga.


54-

Bratha Siwa Ratri lantur
Majagra wewehin malih
Antuk bratha upawasa
Malih siki ne utami
Majagra lan upawasa
Monobrtaha anggen ngenepin

-55-

Sane mangkin nira jagi nartayang Brata Siwa Ratri selanturnyane
Sane kabawos Brata Siwa Ratri ne madia,
majagra malih kawewehin antuk brata tiosan
Inggih punika kawewehin antuk brata upawasa, tan keni pangan kinum
Tur sane malih siki sane kabawos pinih utama, inggih punika ngelarang brata majagra,lan upawasa malih kawewehin
Punika kawewehin antuk brata monobrata, inggih punika meneng tan pangucap.


-56-

GINADA

Hyang yama manimbal ngucap
“Tityang meled pisan uning
Napi mawinan Bethara
Kalaning Tilem Kapitu
Nganggen galah nagun Brtaha
Ledang ugi
I Ratu mangkin nartayang

-57-

Ida Sang Hyang Yama malih mawecana
“Inggih Ratu Sang Hyang Siwa...sane mangkin tityang meled mangda tatas.
Sane takenang tityang punapi mawinan I Ratu.
Inggih punika ring kalaning Tilem Kapitu punika.
Duk punika anggen I ratu galah nangun brata ne utama.
Mangda ledang I Ratu.
Nartayang ring sikian tityang”.


-58-

Hyang Siwa raris masabda
“Suksman Tilem Pitu niki
Pitu ngawe peteng manah
Surupa rupa ne ayu
Dhana sugih arta brana
Guna raris
Inggih ipun kapradnyanan

-59-

Ida Sang Hyang Siwa raris gelis mangucap.
Inggih punika nira jagi nartayang napi suksman Tilem Kapitu punika.
Suksman Tilem Kapitu pepitu sane ngardi peteng yadin punyah manah I manusa.
Peteng pitu kaping ajeng Surupa mateges punyah antuk kajegegan yadin kabagusan.
Dhana inggih ipun punyah antuk arta brana
Raris guna.
Inggih ipun punyah antuk kawagedan.


-60-

Kulina wangsa utama
Yowana nedeng taruni
Sura nika tuak arak
Kasuran wanen mamuwuk
Punika sapta timira
Sane ngardi
Manah damuh kapetengan

-61-

Kulina inggih punika punyah antuk marasa embas ring wangsa luwih.
Yowanan inggih punika punyah antuk merasa raga nedeng taruna.
Sura inggih punika punyah antuk tuwak arak lan salwir tetayuban sane ngranayang punyah.
Kasuran inggih punika punyah antuk merasa raga paling wanen
Punika maka sami bacakan Sapta Timira.
Punika sami ngardi
Manah panjake sane kaliput janten punyah.


-62-

SINOM

Tata Siwa Ratri Bratha
Semeng dina Siwa Ratri
Mangda asuci laksana
Ring surya katur pejati
Kamulan daksina saji
Ring ajeng ngaswata katur
Lingga wit widuri petak
Don pisang kayu aledin
Taler katur
Sesayut pangambeyan

-63-

Tata brata Siwa Ratri sajangkepnyane puniki
Semeng pesan pangelong kaping pat belas
Sang ngelarang yoga patut masuci laksana
Ring sanggar Surya katur upakara pejati
Raris ring Sanggah Kamulan katur daksina
Taler ring ajeng ngastawa katur upakara
Cawisang lingga mawit sakeng widuri putih
Lingga punika aledin antuk daun pisang kayu
Taler katur
Upakara sesayut lan pangambeyan.


-64-

Ring sandikala ngastawa
Maring lingga uleng ati
Ida hyang Siwa astawa
Lantur muspa tengah wengi
Semeng ruput muspa malih
Mangda ten arip ngaliput
Gita lubdhaka tembangan
Becik anggen suluh urip
Benjang pungkur
Ten kantun solah dursila

-65-

Ring sandikalane malih ngawit mangastawa
Kayune ngastawa ulengang ring linggane
Kala punika ne astawa Ida Sang Hyang Siwa
Pangastawa salanturnya ring tengah wengi
Benjang semengan malih ngastawa apisan
Raris mangda nenten kaliput antuk aripe
Durusang mangkin ngurit gita Sang Lubdhaka
Gita Lubdhaka becik anggen suluh kauripan
Mangda benjang pungkuran
Nenten kantun masolah sane nenten becik.


-66-

DURMA

Hyang yama kenyem manis mawecana
“ Inggih Ratu Maha Luwih
Wawu tityang tatas
Indik Suwa Ratri Bratha
Tityang nglungsur pamit mangkin “
Ida Hyang Yama
Ka Yama Loka mawali.

-67-

Raris Ida Sang Hyang Yama mawecana sada makenyen
“Inggih Ratu...sane banget wangiang tityang
Sane mangkin wawu tityang tatas uning
Sakadi asapunika wyakti pulah-palih bratha Siwa Ratrine
Sane mangkin tityang nglungsur pamit ring I Ratu”.
Raris Ida Sang Hyang Yama
Gelis ngungsi linggih ida ring Yama Loka.


-68-

PAMUPUT
( DURMA )

Punika sampun katur gita Lubdhaka
Anggen srana nundung arip
Miwah suluh solah
Mangda ten iwang pamargi
Mogi sweca Hyang Kawi
Ngiring puputang
Sineb antuk Prama Shanti

-69-

Inggih para pamiarsa…asapunika daging gita geguritan Lubdhaka
Gita Lubdhaka becik anggen srana nundung arip kalaning Nyiwa Ratri
Becik anggen nyuluhin raga.
Mangda i raga ten iwang pamarga malih.
Dumogi Ida Sang Hyang Kawi sweca
Ngiring mangkin puputang jantos iriki
Wesananing atur sineb antuk Parama Shanti
“Om Shanti Shanti Shanti Om“


-70-